Efe Kalsiyum Sülfat Avantajları

GERÇEKTE EFE KALSİYUM SÜLFAT NEDİR ?

BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

EFE KALSİYUM SÜLFAT hem kalsiyum hem de kükürt bakımından yüksektir.Bu besin maddelerini bitkiler için bu besinlerin diğer bazı yaygın kaynaklarından daha fazla kullanılabilir hale getirir. Kullanımı genellikle kalsiyum karbonat olan kireçle karıştırılır.

EFE KALSİYUM SÜLFAT %29 KALSİYUM CaO VE %42 So3 İÇERİR VE GFRC TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK ÜRETİLİR.

DUOMATRİKS sistemi ile emdirilmiş materyaller bulunur şoklama sistemi ile üretilen EFE KALSİYUM SÜLFAT ISLAH MATERYALİ TÜRKİYEDE LİDER KONUMDADIR..

Özellikle asitli topraklarda ekinlerin daha iyi kök gelişimini teşvik eder. Bunun nedeni, EFE KALSİYUMUN  çözünür alüminyumun kök gelişimi üzerindeki toksik etkisine karşı koymasıdır. Alüminyum toprakta doğal olarak bulunur ve ekinler için genellikle bir sorun oluşturmaz. Ancak toprak asidik hale geldiğinde, alüminyum bitkiler için kullanılabilir durumdadır ve onları bodur veya öldürebilir.

EFE KALSİYUM SÜLFATIN bir başka avantajı da orta derecede çözünür bir mineral olmasıdır. Bu,kalsiyumun kireçten gelen kalsiyumdan (kalsiyum karbonat) daha fazla toprağa hareket edebileceği anlamına gelir. Bu, derinlemesine alüminyum alımını engelleyebilir ve bitkilerin daha derin köklenmesini teşvik edebilir. Kökler daha bol olduğunda ve toprak profilinde daha derine inebildiğinde, büyüme mevsiminin daha kurak dönemlerinde bile daha fazla su ve besin alabilirler.

Orta derecede çözünür olmasına rağmen, EFE KALSİYUM SÜLFAT  birkaç sezon boyunca mükemmel bir kükürt kaynağıdır. Araştırmalar, kükürtün yalnızca uygulanan yılda değil,ilk uygulama oranına bağlı olarak bir veya iki yıl sonra da kükürt sağlamaya devam edebileceğini buldu. Kalsiyum sülfat , kükürtlü bir gübre olarakmısır, soya fasulyesi, kanola ve yoncaya fayda sağlamıştır.

Efe Kalsiyum Sülfat ayrıca toprak yapısını iyileştirmeye yardımcı olur. Çoğumuz toprağa tek tip,statik bir madde olarak bakarız. Gerçekte toprak, inorganik parçacıkların,organik parçacıkların ve gözenek boşlukları, su ve toprak mikroplarının karmaşık bir karışımıdır. Bileşimi yağmur fırtınası gibi hava olayları, toprak işleme veya bitkiler büyümek için besinleri çekerken değişir. Çiftçiler, her yıl iyi mahsul verimi elde etmek için topraklarını iyi yönetmek zorundadır.

Toprak yapısının iyileştirilmesi, çiftçilere bazı yaygın tarımsal problemlerde yardımcı olur. Toprağa Efe Kalsyum  eklenmesi,toprağın yağıştan sonra suyu emme kabiliyetini artırarak erozyonu azaltır, böylece akışı azaltır. Efe Kalsiyum Sülfat uygulaması ayrıca toprak profili boyunca toprak havalandırmasını ve su sızmasını iyileştirir.  Ayrıca saha dışındaki fosfor hareketini de azaltır.

Üreticiler Efe Kalsiyum Sülfat kullanırken hangi çözümleri uygulamaya çalışırlarsa çalışsınlar, uygulama için çeşitli seçeneklere sahiptirler. Tabii ki uygulama yönteminin türü de Efe Kalsiyum kullanma sebeplerine göre belirlenecektir. Çiftçiler, ekimden önce veya hasattan hemen sonra Efe Kalsiyumu üst toprağa uygulayabilir.Toprak işlemeye ihtiyaç duyulursa (yine toprak koşullarına bağlı olarak), toprak işleme ekipmanı ile Efe Kalsiyum  toprağa işlenebilir.

OKSİTLENMİŞ KÜKÜRT EFE KALSİYUMUN  diğer ana bileşenidir.Günümüzde kükürt, tüm kültür bitkileri için NPK içeren dördüncü makro besin maddesi olarak kabul edilmektedir.

Kükürt, proteinlerinve klorofillerin sentezi ve besin elementlerinin, özellikle gübrelerden gelen azotun veya simbiyotik fiksasyonun asimilasyonu için vazgeçilmezdir.

Bu nedenle bitkiler, tohum rezervleri oluşturmak da dahil olmak üzere döngüleri boyunca hayati birkükürt ihtiyacına sahiptir. Kükürt, kalite ve organoleptik özelliklerde(protein oranı, yem enerji değeri, turpgiller bitkilerinde glukozinolat içeriği, soğan/sarımsakta sistein sülfoksit içeriği vb.) mahsulün hedeflerineulaşmak için gereklidir.

Kükürt, strese karşı direnci ve kendini savunma yeteneğini geliştirir. Ayrıca, kükürt girişi, maddenin ayrışması için toprakta doğru nitrojen-kükürt oranının korunmasına yardımcı olur.

Atmosferik kükürt emisyonlarının azaltılması ve kükürtten fakir gübrelerin kullanılması, birçok üründe bu elementin eksikliğine neden olur.

Toprakta kükürt eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve hasatta verim ve kalite kaybına, dolayısıyla gelir kaybına neden olur. Atmosferik kükürt artık mevcut olmadığından, mahsul verimini ve kalitesini sağlamak için gübrelemenin düzenli bir kükürt girişi ile gerçekleştirilmesi gerekir.

EFE KALSİYUM SÜLFAT, her türlü mahsulün kükürt ihtiyacını karşılamak için uygun maliyetli bir çözümdür.

EFE KALSİYUM SÜLFAT ,turpgiller, soya fasulyesi, mısır, patates, pancar, yonca, yonca, yem otu vb. gibi kalsiyum ve kükürt yoğun bitkiler için önerilir.

Kalsiyum Sülfat  250 yılı aşkın bir süredir tarımda kullanılmasına rağmen sağladığı faydalar halen araştırılmaktadır.Her tarımsal

sorunu çözemez, ancak besin eklemek ve toprak yapısını iyileştirmek için kanıtlanmış bir kaynaktır.

EFE KALSİYUM –KİREÇ FARKI

 1. Efe Kalsiyum bir taraftan bitkilere kükürt ve kalsiyum sağlarken diğer taraftan strüktürü bozuktoprakların strüktürünü düzeltir. Kireç asit toprakların PH’sını yükseltmek için kullanılır. Kireç asit toprakların PH’ sını yükseltmek için Efe Kalsiyumile birlikte kullanılırsa özellikle mikro element noksanlığına yol açan serbest karbonat ve bikarbonatların oluşumu engellenir.
 1. Efe Kalsiyum toprakta çözündüğünde Ca ve SO4 iyonlarına dönüşür ve besin maddeleri (özellikle mikro elementler) SO4 formunda (K2SO4, MgSO4, FeSO4, ZnSO4 vb.) bitkilerin alabileceği forma dönüşürken, kireç toprakta çözündüğünde Ca,CO3 ve HCO3 iyonlarına dönüşür ve bitki besinlerini (özellikle mikroelementler) CO3 ve HCO3 formunda (MgCO3, FeCO3, ZnCO3) çökelterek bitkilerin alamayacağı şekle dönüştürür.
 1. Efe Kalsiyum, toprakta tuzluluğa (alkalilik, çoraklık) yol açan iyonları (Na gibi) SO4 ile bağlayarakyıkanmasını sağlarken kireç yıkanmayı engeller.
 2. Kireç, topraktan mikro elementlerin bitkiler tarafından alımını azaltırken Efe Kalsiyum makro ve mikro elementlerin bitkiler tarafından alımını artırır.
 3. Topraklarda Ca(kalsiyum) noksanlığı varsa ve PH yükseltilmek istenmiyorsa, bu durumda Efe Kalsiyum kullanmak gerekecektir. Eğer topraktaki Ca miktarını artırmak üzere kireç kullanılırsa kireç aynı zamanda PH’ yı da yükselteceğinden bitkilerde mikroelement noksanlıklarının çıkmasına sebep olur.
 4. Kirecin çözünürlüğü 0.15 g/L’ dir. Efe Kalsiyumun çözünürlüğü ise 2.5 g/L’ dir. Bu yüzden kireçli topraklardaki kirecin bitkilerin Ca ihtiyacını karşılayacak derecede çözünmesi söz konusu değildir. Bunun sonucu olarak ta bitkilerde Ca noksanlığı görülür.Oysa çözünürlüğü kirece göre 17 kat daha fazla olan Efe Kalsiyum bitkilerin Ca ihtiyacını karşılayabilmektedir.
 5. Kireçli topraklara (PH>8) Efe Kalsiyum uygulandığında Madde 6’ ya göre toprak çözeltisindeki Ca miktarı artar, bu şekilde artan Ca topraktaki HCO3 iyonlarını çöktürür (Ca + HCO3 = CaCO3 + H) ve sonuçta açığa çıkan H+ iyonları PH’ yı düşürür (7.5-7.8 arasına düşürür). Böylece hem bitkilerin gelişmeleri için uygun PH aralığı sağlanmış olur hem de topraktaki besin maddelerinin (Fe, Mn, Zn, K, Mg) yarayışlılığı artırılmış olur.
 6. Kireçli topraklarda Efe Kalsiyum PH’ yı yükseltmez, kireç yükseltir.
 7. 9.Toprağın PH’ sı ne olursa olsun eğer bir toprak kompakte olmuşsa (sıkışmışsa veya sert katman varsa) veya strüktürü bozulmuşsa kireç ilavesi bir fayda sağlamazken Efe Kalsiyum kullanımı bu  olumsuzlukları düzeltir.
 1. Kireç topraklarda PH’yı yükselttiği için toprağa uygulanan azotlu gübrelerin (özellikle kurak dönemlerde) yaklaşık %50’ sinin atmosfere NH3 şeklinde kaybolmasına neden olur.Toprağa uygulanan Efe Kalsiyum gübre azotunun amonyumsülfat (NH4)2SO4 şeklinde toprakta tutulmasını sağlayarak önemli miktarda gübre ekonomisi sağlar.

GARANTİLİ EDİLEN İÇERİK :

KALSİYUM OKSİT : %29

KÜKÜRT TRİOKSİT: %42

Efe Kalsiyum Sülfat

Ambalaj Boyutları

 • EFE KALSİYUM SÜLFAT 25 KG
 • EFE KALSİYUM SÜLFAT 50 KG
 • EFE KALSİYUM SÜLFAT 1000 KG

İletişim Bilgileri

(0530) 551 19 66
info@efejips.com.tr
Oğuzlar Mahallesi 1397. Cadde 11/1 Balgat ÇANKAYA ANKARA
Görüşmeyi Başlat
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?